1) lun__ a) ch b) ck 2) cra__ a) ch b) ck 3) stu__ a) ch b) ck 4) bran__ a) ch b) ck 5) pin__ a) ch b) ck 6) in__ a) ch b) ck 7) sli__ a) ch b) ck 8) flin__ a) ch b) ck 9) fli__ a) ch b) ck

Barton 3.5 CK vs. CH blends

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?