/k/ sound: , , , , , , /ch/ sound: , , , , , ,

Barton Level 2 : CH vs. CK

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?