1) city + es a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 2) spray + ed a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 3) play + ful a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 4) envy + ed a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 5) display + ed a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 6) dry + ing a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 7) deny + ed a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 8) tidy + er a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 9) gray + ness a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 10) envy + ing a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 11) copy + ing a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 12) spunky + ness a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 13) soapy + er a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 14) rely + es a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 15) funky + est a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix 16) plenty + ful a) Change Y to I, then add suffix b) just add suffix

Barton 5.6 Change Y to I Quiz

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?