hard-working, smart, lazy, friendly, selfish, naughty, polite, stupid, brave, coward,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?