-s: cook, buy, like, help, pay, -es: teach, go, disscuss, fix, wash, -ies: study, fry, copy, tidy, fly,

Present Simple -s, -es, -ies (warm up)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?