green, blue, orange, Red , yellow, white, pink, purple, black, brown,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?