green, blue, orange, Red , yellow, white, pink, purple, black, brown,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?