1) apple a) b) c) d) 2) biscuit a) b) c) d) 3) bread a) b) c) d) 4) cereal a) b) c) d) 5) cheese a) b) c) d) 6) chicken a) b) c) d) 7) chips a) b) c) d) 8) fish a) b) c) d) 9) fruit a) b) c) d) 10) ham a) b) c) d) 11) meat a) b) c) d) 12) orange juice a) b) c) d) 13) pancakes a) b) c) d) 14) pasta a) b) c) d) 15) potato a) b) c) d) 16) rice a) b) c) d) 17) salad a) b) c) d) 18) sandwich a) b) c) d) 19) sausage a) b) c) d) 20) tomato a) b) c) d) 21) tuna a) b) c) d) 22) vegetables a) b) c) d) 23) water a) b) c) d) 24) yoghurt a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?