1) What's this? a) clock b) lamp c) bed d) wardrobe 2) What's this? a) bed b) chair c) wardrobe d) window 3) What's this? a) clock b) desk c) door d) chair 4) What's this? a) desk b) window c) bed d) lamp 5) What's this? a) lamp b) wardrobe c) window d) door 6) What's this? a) bed b) clock c) lamp d) door 7) What's this? a) wardrobe b) window c) lamp d) desk 8) What's this? a) desk b) bed c) window d) clock

Academy Stars 1. Unit 9. Bedroom Quiz

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?