Създаване на по-добри уроци по-бързо
9x2 - 18, 2x10 - 20, 3x2 - 6, 5x10 - 50, 6x2 - 12, 10x8 - 80, 4x2 - 8, 7x10 - 70, 5x2 - 10, 9x10 - 90, 8x2 - 16, 4x10 - 40, 7x2 - 14, 6x10 - 60, 10x10 - 100, 2x2 - 4,

множење и дељење са 2 и 10

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо