1) January, February ...... a) March b) May c) April 2) March, April ... a) June b) May c) August 3) August, September ... a) October b) June c) September 4) November, December ... a) March b) October c) January 5) June, July ... a) May b) August c) April 6) April, May ... a) August b) July c) June

PE Months of the year - in order

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?