ia - /ee-uh/, ian - /ee-an/ person or thing from , nia - /nyuh/ , nian - /nyun/, tia - /sh-uh/, sia - /sh-uh/ /zhuh/, cian - /shun/ a career, tion - /shun/, sion - /shun/ or /zhun/, ious - /ee-us/, cious/ tious - /shus/, gious - /jus/,

Barton 8.1-8.2 Match Word Endings

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?