6 - ? + 2 = 8, 1 - ? + 4 = 5, 2 - 2 + ? = 4, 3 - 13 + ? = 16, 8 - 1 + ? = 9, 4 - ? + 9 = 13, 0 - 1 + ? = 1, 15 - 3 + ? = 18, 12 - ? + 2 = 14, 9 - ? + 11 = 20,

Find the missing number

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?