1) _________ is a ball. a) This b) That c) These d) Those 2) ________ is a sweet. a) This b) That c) These d) Those 3) _________ is a red apple. a) This b) That c) These d) Those 4) _________ is a little hat. a) This b) That c) These d) Those 5) _________is a blue bag. a) This b) That c) These d) Those 6) _________ are good balls. a) This b) That c) These d) Those 7) _________ are sweets. a) This b) That c) These d) Those 8) _________ are beds. a) This b) That c) These d) Those 9) _________ are cups. a) This b) That c) These d) Those 10) _________are hats. a) This b) That c) These d) Those

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?