Dan ____ to bed at seven o'clock. Dan ____ breakfast at eight o'clock. Dan ____ to school at nine o'clock. Dan ____ in the park at five o'clock. Dan ____ dinner at six o'clock. Dan ____ in his bed at ten o'clock.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?