Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) I a) AM b) ARE 2) YOU a) AM b) IS c) ARE 3) HE / SHE / IT a) ARE b) IS 4) WE a) AM b) ARE 5) YOU a) AM b) ARE 6) THEY a) AM b) ARE

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо