Създаване на по-добри уроци по-бързо
purr - a noise a cat makes when it's happy, paw - a cat's foot, claw - a cat's nails, whiskers - hair on a cat's face, hunt - chase and kill, groom - keep fur clean, scratch - use a claw to ______ someone/something, nap - a short sleep,

Describing cats

Тема

Шаблон за превключване

Запленяващо

Опции

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо