Correct: stop, spin, spot, snap, snail, Incorrect: top, pin, pot, nap, nail,

s-blends wack-a-mole

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?