fish, four, five, farm, football, fire, feet, fall, fox, fan.

/F/ Practice

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?