1) 50 + 11 a) 75 b) 61 c) 38 d) 56 2) 35-26 a) 453 b) 61 c) 9 d) 32 3) 46-25 a) 21 b) 63 c) 71 d) 19 4) 71+49 a) 94 b) 23 c) 20 d) 120 5) 450-400 a) 850 b) 983 c) 50 d) 398 6) GOSTOU? a) Não b) Sim c) Não intereça d) Adorei

Matemática 1o ANO

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?