1) Яка перша літера? _ a t a) d b) f c) c d) 2) Яка перша літера? _ pider a) d b) f c) c d) 3) Яка перша літера? _ rog a) d b) f c) c d) 4) Яка перша літера? _ og a) d b) f c) c d) 5) Яка перша літера? _ uck a) d b) f c) c d)

Quick Minds 1. Unit 4. Animals

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?