Създаване на по-добри уроци по-бързо
щъркел - Едра птица с дълъг клюн и червени крака, мечка - Най-едрото сухоземно животно в България, къртица - Животно, което е почти сляпо и копае тунели под земята, коприва - Тревисто растение, което отделя парлива течност, боровинки - Горски храсти с вкусни плодове,

Реши кръстословицата

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо