Създаване на по-добри уроци по-бързо
щъркел - Едра птица с дълъг клюн и червени крака, мечка - Най-едрото сухоземно животно в България, къртица - Животно, което е почти сляпо и копае тунели под земята, коприва - Тревисто растение, което отделя парлива течност, боровинки - Горски храсти с вкусни плодове,

Реши кръстословицата

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо