1) IS HE HAPPY? a) yes, he is b) No, he isn´t c) Yes, he isn´t 2) IS SHE HUNGRY? a) Yes, she isn´t b) Yes, she is c) No, she isn´t 3) IS HE BORED? a) No, he isn´t b) Yes, he isn´t c) Yes, he is 4) IS HE COLD? a) No, he is b) Yes, he is c) No, he isn´t 5) IS HE SAD? a) No, he isn´t b) Yes, he is c) Yes, he isn´t 6) IS HE TIRED? a) No, he isn´t b) Yes, he isn´t c) Yes, he is

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?