Създаване на по-добри уроци по-бързо
corn - pop, dog - hot, ball - foot, light - sun, ground - play, fly - butter,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо