1) 1 + 0 = a) 1 b) 2 c) 5 d) 8 2) 3 + 13 = a) 11 b) 16 c) 18 d) 20 3) 8 + 6 = a) 12 b) 13 c) 14 d) 16 4) 9 + 1 = a) 5 b) 7 c) 10 d) 11 5) 10 + 4 = a) 12 b) 14 c) 15 d) 17 6) 2 + 0 = a) 2 b) 3 c) 4 d) 10 7) 7 + 7 = a) 12 b) 14 c) 16 d) 18 8) 4 + 13 = a) 15 b) 17 c) 19 d) 20 9) 6 + 5 = a) 10 b) 11 c) 13 d) 15 10) 9 + 8 = a) 9 b) 14 c) 16 d) 17

🟢 W1 - Adding numbers up to 20

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?