2/5 as percentage, 75% as decimal, 0.6 as fraction, 0.8 as percentage, 4/5 as decimal, 8/80 as percentage, 0.72 as percentage, 4/6 as decimal, 0.5 as percentage, 0.45 as fraction.

от

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?