1) It's cloudy. a) b) c) 2) It's foggy. a) b) c) 3) It's icy. a) b) c) 4) It's snowy. a) b) c) 5) It's frosty. a) b) c) 6) It's sunny. a) b) c) 7) It's rainy. a) b) c) 8) It's windy.  a) b) c) 9) It's stormy. a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?