Създаване на по-добри уроци по-бързо
encima de, detras de, dentro de, al lado de, debajo de, cerca de, lejos de, al la derecha de, a la izquierda de, delante de.

las preposiciones

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо