Създаване на по-добри уроци по-бързо
quiet, thin, tall , short , old, young , fast , noisy , clean , slow , dirty , fat ,

People - adjectives

от

Табло

Общността Zalkas Class 4

Teacher/Tutor - САЩ

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо