She/ long hair (+), She/ short hair (-), I/ a train (+), I/ a teddy (-), He/ a bike (-), He/ a scateboard (+), They/ lots of friends (-), She/ a sister (-).

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?