1) ank a) b) c) 2) ink a) b) c) 3) onk a) b) c) 4) unk a) b) c) 5) ang a) b) c) 6) ing a) b) c) 7) ong a) b) c) 8) ung a) b) c) 9) oll a) b) c) 10) olt a) b) c) 11) old a) b) c) 12) ost a) b) c) 13) ild a) b) c) 14) ind a) b) c) 15) all a) b) c)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?