He is a happy baby., She is a bored girl., He is a sleepy boy., She is an angry girl., He is a sad boy., The boy is great., The girl is sad., The boy is tired., The girl is happy.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?