Noun: Anisa, India, Hindi, Children, Birmingham, Monday, Wednesday, gym, Community Centre , class, Verb: is, am, have, live, work, like, going, cooking, learn, come,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?