minus - VCV, trumpet - VCCV, spite - magic e, glass - CVC (Closed), spy - CV (Open) ,

Orton-Gillingham: Syllable/Pattern Match Up

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?