bank, café, cinema, hospital, hotel, museum, park, restaurant, stadium, theatre, library, shop, supermarket, pharmacy,

Go getter 5.1 Places in town

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?