banana, cake, apple, sandwich, cheese, pizza, sausage, chicken , steak, peas, carrots, chips, juice, milk,

SM1 / U4 / Vocab (+additional)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?