Correct: brother, sister, mother, father, cousin, aunt, uncle, grandfather, grandmother, Incorrect: friend, mate, chum, pal, table, chair, coffee, crisps, chocolate,
от

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?