Създаване на по-добри уроци по-бързо
I’d like to play tennis - but I have no racket, I’d like to try falconing - but I have no falcon, I’d like to try riding - but I have no horse,

l'd like to .....but

Тема

Шаблон за превключване

Запленяващо

Опции

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо