Създаване на по-добри уроци по-бързо
Inputs: Flour, Eggs, Milk, Process: Mixing, Baking, Output: Cake,

Тема

Шаблон за превключване

Запленяващо

Опции

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо