I ____ happy. You ____ scared. He ____ small. She ____ surprised. It ____ brown. We ____ young. You ____ tall. They ____ old.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?