1) _____ a car. a) This is b) That's 2) _____ an apple. a) This is b) That's 3) ____ a book. a) This is b) That's 4) ______ a book. a) This is b) That's 5) ____ a house. a) This is b) That's 6) ______ a pencil. a) This is b) That's 7) ______ a pencil. a) This is b) That's 8) _______ an orange book. a) This is b) That's

Aademy Stars 1. Unit 3. This is / that's

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?