Correct: 0+10=10, 10+1=11, 10+2=12, 3+10=13, 4+10=14, 10+5=15, 10+6=16, 7+10=17, 8+10=18, 10+9=19, 10+10=20, 8+11=19, 4+12=16, 13+4=17, 4+14=18, 15+0=15, 16+2=18, 17+2=19, 18+1=19, 1+19=20, 0+20=20, 1+9=10, 8+2=10, 3+7=10, 6+4=10, 5+5=10, 6+6=12, 7+7=14, 8+8=16, 9+9=18, Incorrect: 0+10=11, 10+1=10, 10+2=13, 3+10=12, 4+10=15, 10+5=16, 10+6=18, 7+10=15, 8+10=16, 10+9=18, 10+10=10, 8+11=18, 5+12=16, 13+3=15, 4+14=16, 15+0=5, 16+2=19, 17+2=18, 18+1=20, 1+19=10, 20+0=2, 9+2=10, 3+8=10, 7+4=10, 5+6=10, 5+5=12, 6+6=13, 7+7=15, 8+8=18, 9+9=16,

Addition Facts Within 20 (Part 1)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?