bought, w ent, wore, looked, couldn't , had, saw, met, danced, didn't get, was, went.

Past Simple irregular & regular verbs NEF Ele 5C

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?