Създаване на по-добри уроци по-бързо
герой, порой, обичай, завой, хербарий, славей, гвоздеи,

Коя е излишната дума? Защо?

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо