Създаване на по-добри уроци по-бързо
В планината шосетата са с опасни [завои].   Вчера преминах през опасен [завой].  Във всяка прочетена приказка имам любим [герой].  Имам много любими литературни [герои].  Улицата е залята с вода след обилния [порой].   Улицата става като море след неспирните [порои]. В гората сладко пее [славей].  На дървото са кацнали [славеи]..

Допълни изреченията с подходящи думи.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо