1) banana a) b) c) d) 2) cake a) b) c) d) 3) mango a) b) c) d) 4) burger a) b) c) d) 5) onion a) b) c) d) 6) carrot a) b) c) d) 7) tomato a) b) c) d) 8) pear a) b) c) d)

Academy Stars 1. Unit 10. Food Vocabulary Quiz

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?