Says /s/: checks, caps, packs, fits, locks, Says z: kids, bugs, balls, jobs, shells, Says 'iz": wishes, buses, mixes, dashes, losses,

Suffix Sounds Wilson 1.6

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?