Have you got a big family?, Has your family got a car?, Has your mother got a long hair?, Have you got 5 sisters?, Have you got a pet?, Has your pet got a long tail?, Have you got toys for your pet?, Has your pet got a bed?, Has your mother got a black dress?, Have you got red socks?, Have you got a white T-shirt?, Has your father got yellow shoes?, Has your school got 4 floors?, have you got a favorite subject?, Have you got a favorite teacher?, has your school got a cafeteria?, Have you got a favorite cartoon?, Has your family got a big TV?, Have you got a favorite film?, Has your TV got 500 channels?, Have you got a friend?, Has your friend got black hair?, Has your friend got a pet?, Has your friend got a car?, Have you got blue eyes?, Have you got blond hair?, Has your body got 25 fingers?, Have you got a long neck?, Have you got posters in your room?, Have you got 3 windows in the kitchen?, Has your house got a garden?, Has your house got a garage?, Have you got a sandwich in your backpack?, Have you got pencils in your backpack?, Has your backpack got 10 pockets?, Has your backpack got badges?, Have you got a favorite sport?, Have you got a skateboard?, Has your mother got a bike?, Have you got skates?.

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?