1) orange a) banana b) apple c) grapes d) orange
от

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?