1) r _ _ n a) ai b) ay c) a_e 2) tr _ _ n a) ai b) ay c) a_e 3) Mond_ _ a) ai b) ay c) a_e 4) tr_ _ a) ai b) ay c) a_e 5) c _ s _ a) ai b) ay c) a_e 6) r _ c _ a) ai b) ay c) a_e

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?